สถิติในช่วงเวลา

เครือข่ายใช้สาย

ประเภท จำนวน
  พีซี
9031
  อุปกรณ์เครือข่าย
170
  เครื่องบริการนิสิต
2013
  เซิร์ฟเวอร์
565
  โน๊ตบุ๊ค
9805
รวม
21584
เครือข่ายไร้สาย

ประเภท จำนวน
  Access Point
59
  Phone-Tablet
153002
  พีซี
4329
  โน๊ตบุ๊ค
137329
รวม
294719
 
    © 2007-2008 <> SMART (Simple Machine Address Registration Tools) <Version 2.0.10-2>
Office of Computer Services, Kasetsart University, Paholyothin Rd., Chatuchak, Bangkok 10900,
THAILAND , Tel: +66 2 562 0951-5, Fax: +66 2 562 0950