สถิติในช่วงเวลา

เครือข่ายใช้สาย

ประเภท จำนวน
  พีซี
8999
  อุปกรณ์เครือข่าย
172
  เครื่องบริการนิสิต
2006
  เซิร์ฟเวอร์
555
  โน๊ตบุ๊ค
9845
รวม
21577
เครือข่ายไร้สาย

ประเภท จำนวน
  Access Point
62
  Phone-Tablet
159514
  พีซี
4488
  โน๊ตบุ๊ค
144359
รวม
308423
 
    © 2007-2008 <> SMART (Simple Machine Address Registration Tools) <Version 2.0.10-2>
Office of Computer Services, Kasetsart University, Paholyothin Rd., Chatuchak, Bangkok 10900,
THAILAND , Tel: +66 2 562 0951-5, Fax: +66 2 562 0950