สถิติในช่วงเวลา

เครือข่ายใช้สาย

ประเภท จำนวน
  พีซี
9068
  อุปกรณ์เครือข่าย
178
  เครื่องบริการนิสิต
1990
  เซิร์ฟเวอร์
544
  โน๊ตบุ๊ค
10097
รวม
21877
เครือข่ายไร้สาย

ประเภท จำนวน
  Access Point
59
  Phone-Tablet
189906
  พีซี
5085
  โน๊ตบุ๊ค
162999
รวม
358049
 
    © 2007-2008 <> SMART (Simple Machine Address Registration Tools) <Version 2.0.10-2>
Office of Computer Services, Kasetsart University, Paholyothin Rd., Chatuchak, Bangkok 10900,
THAILAND , Tel: +66 2 562 0951-5, Fax: +66 2 562 0950