สถิติในช่วงเวลา

เครือข่ายใช้สาย

ประเภท จำนวน
  พีซี
9053
  อุปกรณ์เครือข่าย
170
  เครื่องบริการนิสิต
2010
  เซิร์ฟเวอร์
559
  โน๊ตบุ๊ค
9835
รวม
21627
เครือข่ายไร้สาย

ประเภท จำนวน
  Access Point
61
  Phone-Tablet
157307
  พีซี
4411
  โน๊ตบุ๊ค
141800
รวม
303579
 
    © 2007-2008 <> SMART (Simple Machine Address Registration Tools) <Version 2.0.10-2>
Office of Computer Services, Kasetsart University, Paholyothin Rd., Chatuchak, Bangkok 10900,
THAILAND , Tel: +66 2 562 0951-5, Fax: +66 2 562 0950