สถิติในช่วงเวลา

เครือข่ายใช้สาย

ประเภท จำนวน
  พีซี
9081
  อุปกรณ์เครือข่าย
181
  เครื่องบริการนิสิต
1957
  เซิร์ฟเวอร์
547
  โน๊ตบุ๊ค
10284
รวม
22050
เครือข่ายไร้สาย

ประเภท จำนวน
  Access Point
78
  Phone-Tablet
204709
  พีซี
5435
  โน๊ตบุ๊ค
173033
รวม
383255
 
    © 2007-2008 <> SMART (Simple Machine Address Registration Tools) <Version 2.0.10-2>
Office of Computer Services, Kasetsart University, Paholyothin Rd., Chatuchak, Bangkok 10900,
THAILAND , Tel: +66 2 562 0951-5, Fax: +66 2 562 0950