ระบบลงทะเบียนเพื่อสร้างความมั่นคงของเครือข่าย

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้ติดตั้งระบบตรวจวิเคราะห์หาคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัส/เวิร์ม และเผยแพร่ไวรัส/เวิร์มไปยังเครื่องอื่นๆ ระบบตรวจจับจะกลั่นกรองการเข้าใช้เครือข่ายของเครื่องนั้น และส่งผลให้เครื่องไม่สามารถเข้าใช้เครือข่ายภายนอกได้ จนกว่าเจ้าของเครื่องจะแก้ไขโดยการกำจัดไวรัส/เวิร์มออกจากเครื่อง

ระบบตรวจจับจะช่วยแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบ และเสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหาไวรัส/เวิร์มที่เกิดจากเครื่องนั้น การกลั่นกรองคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัส/เวิร์ม ยังช่วยบรรเทาปัญหาภาระงานในเครือข่ายที่เครื่องมักส่งข้อมูลออกมามากจนส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครือข่าย

ผู้ใช้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โปรดอ่านข้อปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมของเครื่องตามรายละเอียดต่อไปนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการขอคำแนะนำเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Help desk หมายเลขโทรศัพท์ 2541-3

ข้อปฏิบัติ

เพื่อบรรเทาปัญหาไวรัส/เวิร์มในเครือข่ายนนทรี สำนักบริการคอมพิวเตอร์ขอให้ผู้ใช้เครื่องดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. ติดตั้งโปรแกรมกำจัดไวรัส/เวิร์มเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน หากมิได้ติดตั้งสามารถติดตั้ง
  โปรแกรมกำจัดไวรัส/เวิร์ม ของทางสำนักบริการคอมพิวเตอร์จัดไว้ให้
 2. ลงทะเบียนเครื่อง ที่ใช้งาน เพื่อแจ้งยืนยันว่าเครื่องของท่านอยู่ในเครือข่ายนนทรี

Top

อุปกรณ์ที่ต้องลงทะเบียน

อุปกรณ์ที่สามารถต่อเชื่อมกับเครือข่าย ซึ่งมีไอพีแอดเดรส เช่น

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์
 2. โน๊ตบุ๊คที่ใช้ไวร์เลสการ์ดหรือมีไวร์เลสแลนในตัว
 3. เซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ
 4. เครื่องพิมพ์ที่มีพอร์ตแลน (Port LAN) หรือมีอุปกรณ์ต่อเชื่อมเครือข่าย (Print Server)

Top

คำแนะนำและผลกระทบจากระบบ
 1. หากท่านไม่ลงทะเบียนเครื่องภายในเวลาที่กำหนด ระบบกลั่นกรองจะระงับการใช้เครือข่ายของเครื่องโดยอัตโนมัติ ท่านจะไม่สามารถติตต่อกับเว็บเพจใดๆ นอกมหาวิทยาลัยได้ นอกจากกับเพจลงทะเบียน
 2. หากไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมกำจัดไวรัส/เวิร์ม ระบบจะตรวจจับไวรัส/เวิร์มที่ปล่อยออกมาจากเครื่องของท่าน ท่านจะไม่สามารถติดต่อกับเว็บเพจใดๆ นอกมหาวิทยาลัยได้ นอกจากเว็บเพจที่แจ้งว่าเครื่องของท่านติดไวรัส/เวิร์มตัวใด
 3. ท่านสามารถขอปลดล็อกการระงับใช้ในกรณีข้อ 2 ได้ โดยการกดปุ่มขอปลดล็อก ทั้งนี้ท่านจะมีเวลา 3 ชั่วโมงในการกำจัดไวรัส/เวิร์มออกจากเครื่อง ในระยะเวลา 3 ชั่วโมงนี้ท่านสามารถใช้เครือข่ายได้ตามปกติ
 4. เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้ว หากระบบยังตรวจพบว่าเครื่องดังกล่าวยังติดไวรัสอยู่ ระบบจะระงับการใช้งานไปจนถึง 9:00 น.ของวันรุ่งขึ้น และจะปลดล๊อกเพื่อให้ท่านดำเนินการตามข้อ 3 ได้อีกครั้ง ในกรณีที่เครื่องยังไม่ได้รับการแก้ไข เครื่องของท่านจะถูกระงับการใช้งานจนกว่าไวรัสจะถูกกำจัดออกไป

Top

คำถาม/คำตอบ
 1. เพราะเหตุใดจึงต้องลงทะเบียนเครื่อง

  การลงทะเบียนเป็นการแจ้งยืนยันและระบุผู้ใช้หรือผู้ดูแลเครื่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อกลับไปได้ ในกรณีที่เครื่องของท่านประสบปัญหาด้านความมั่นคงของระบบ

 2. หากป้อนข้อมูลการลงทะเบียนไม่ครบถ้วน จะเกิดผลอย่างไร

  ระบบจะร้องขอให้ท่านป้อนข้อมูลให้ครบถ้วน จึงจะถือว่าท่านได้ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว

 3. หากป้อนข้อมูลที่เป็นเท็จ จะเกิดผลอย่างไร

  ระบบจะตรวจสอบข้อมูลที่ท่านป้อน และเจ้าหน้าที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์จะติดต่อท่านกลับไปจากข้อมูลที่ท่านป้อน หากข้อมูลที่ป้อนเป็นเท็จ ระบบจะระงับการใช้เครื่องและถอดการลงทะเบียนของเครื่องนั้นออกไป

 4. เพราะเหตุใดจึงต้องใช้ระบบกลั่นกรองรูปแบบนี้ เหตุใดสำนักบริการคอมพิวเตอร์จึงไม่ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยแก้ปัญหา

  ปัจจุบันเครือข่ายนนทรียังคงได้รับผลกระทบอย่างมากจากไวรัส/เวิร์มจากคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับการดูแล ส่งผลให้สมรรถนะของเครือข่ายลดลง ผู้ใช้งานจะพบว่าคอมพิวเตอร์ทำงานได้ช้า รวมทั้งอุปกรณ์เครือข่ายส่วนกลาง มันจะขัดข้องเนื่องจากปริมาณข้อมูลที่เกิดจากไวรัส/เวิร์ม

  ปัจจุบันมีคอมพิวเตอร์ในเครื่องข่ายนนทรีกว่า 5,000 เครื่อง การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากไวรัส/เวิร์ม จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการดูแลโดยผู้ใช้เครื่อง สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัดเจ้าหน้าคอยให้คำปรึกษา และสร้างเครือข่ายประสานงานโดยมีผู้แทนประสานงานด้านเทคนิคประจำหน่วยงาน เพื่อผู้ใช้เครื่องจะได้ติดต่อขอคำแนะนำเบื้องต้นได้

 5. หากไม่สามารถแก้ปัญหาไวรัส/เวิร์มในเครื่องได้ด้วยตนเองจะทำอย่างไร

  1. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัดเตรียมเอกสารและคำแนะนำในการป้องกันกำจัดไวรัสไว้ซึ่งสามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย
  2. ขอความช่วยเหลือจากผู้ร่วมงานที่อยู่ใกล้เคียง
  3. ขอความช่วยเหลือจากผู้ประสานงานด้านเทคนิคประจำหน่วยงาน
  4. ติดต่อสำนักบริการคอมพิวเตอร์ (สำนักบริการคอมพิวเตอร์จะจัดเตรียมนิสิตช่วยงานเพื่อทำหน้าที่ช่วยแก้ปัญหา ทั้งนี้ท่านอาจจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายการแก้ไขปัญหาไวรัส/เวิร์ม)

Top

ติดต่อ

Help Desk :

สายใน : 2541-3
สายนอก : 0-2562-0951 - 7 ต่อ 2541-3

e-mail : noc@ku.ac.th

Top

 
    © 2007-2008 <> SMART (Simple Machine Address Registration Tools) <Version 2.0.10-2>
Office of Computer Services, Kasetsart University, Paholyothin Rd., Chatuchak, Bangkok 10900,
THAILAND , Tel: +66 2 562 0951-5, Fax: +66 2 562 0950