สถิติในช่วงเวลา

เครือข่ายใช้สาย

ประเภท จำนวน
  พีซี
9020
  อุปกรณ์เครือข่าย
173
  เครื่องบริการนิสิต
1998
  เซิร์ฟเวอร์
553
  โน๊ตบุ๊ค
9991
รวม
21735
เครือข่ายไร้สาย

ประเภท จำนวน
  Access Point
62
  Phone-Tablet
173690
  พีซี
4818
  โน๊ตบุ๊ค
153401
รวม
331971
 
    © 2007-2008 <> SMART (Simple Machine Address Registration Tools) <Version 2.0.10-2>
Office of Computer Services, Kasetsart University, Paholyothin Rd., Chatuchak, Bangkok 10900,
THAILAND , Tel: +66 2 562 0951-5, Fax: +66 2 562 0950