สถิติในช่วงเวลา

เครือข่ายใช้สาย

ประเภท จำนวน
  พีซี
9010
  อุปกรณ์เครือข่าย
169
  เครื่องบริการนิสิต
2012
  เซิร์ฟเวอร์
564
  โน๊ตบุ๊ค
9776
รวม
21531
เครือข่ายไร้สาย

ประเภท จำนวน
  Access Point
41
  Phone-Tablet
151365
  พีซี
4258
  โน๊ตบุ๊ค
135055
รวม
290719
 
    © 2007-2008 <> SMART (Simple Machine Address Registration Tools) <Version 2.0.10-2>
Office of Computer Services, Kasetsart University, Paholyothin Rd., Chatuchak, Bangkok 10900,
THAILAND , Tel: +66 2 562 0951-5, Fax: +66 2 562 0950