สถิติในช่วงเวลา

เครือข่ายใช้สาย

ประเภท จำนวน
  พีซี
9090
  อุปกรณ์เครือข่าย
179
  เครื่องบริการนิสิต
1962
  เซิร์ฟเวอร์
547
  โน๊ตบุ๊ค
10259
รวม
22037
เครือข่ายไร้สาย

ประเภท จำนวน
  Access Point
77
  Phone-Tablet
203859
  พีซี
5406
  โน๊ตบุ๊ค
172614
รวม
381956
 
    © 2007-2008 <> SMART (Simple Machine Address Registration Tools) <Version 2.0.10-2>
Office of Computer Services, Kasetsart University, Paholyothin Rd., Chatuchak, Bangkok 10900,
THAILAND , Tel: +66 2 562 0951-5, Fax: +66 2 562 0950